Branding Exeria Abogados

EXERIA-Abogados
EXERIA-Abogados-logo
Fresco-de-Pompeya-de-una-mujer-romana-antes-de-escribir
tarjetas-Exeria
tarjetas-Exeria-staff

Branding Exeria Abogados

Deseñamos esta proposta baseándonos na representación da A como un triángulo e na figura de EXERIA, a súa época e as súas viaxes.

Utilizando toda a gama de cores do cadro dunha muller da época romana que podería ser de Exeria, realizamos unha composición con 9 triángulos equilateros que representan os 9 países actuais que percorreu na súa peregrinación.

Os 9 triángulos forman á súa vez a figura da letra A de Abogados.

Evocamos a época de EXERIA coa gama de cores do cadro e cunha tipografía similar á caligrafía dos textos da época.