Páxina Web Música en Compostela

Web responsive Música en Compostela
Música en Compostela - Curso
Música en Compostela - Profesores
Música en Compostela - Historia
Música en Compostela - Autores
Música en Compostela - Contacto
Música en Compostela - Redes

Páxina Web Música en Compostela

Os Cursos Universitarios e Internacionales «Música en Compostela» xa dispoñían de páxina web pero, co tempo, foi quedando obsoleta e non recollía a información precisa nin tiña opción a facilitar a comunicación entre a propia Asociación e os seus alumnos.

Comezamos por, mantendo a súa esencia xa que levan máis de 60 edicións, adaptando o seu logo e creando unha nova tipografía e imaxe corporativa que permitise identificar a marca. Un cambio non sustancial, xa que na nova web quixemos transmitir esa tradición e historia que «Música en Compostela» ten.

Na páxina introducimos toda a información relativa ao propio curso así como sobre o profesorado e, tamén, formularios de contacto, que serviron para que os alumnos/as puidesen levar a cabo a súa inscripción de forma online.

Lembra que a mellor forma de coñecer o noso traballo é ollando a páxina web no enlace inferior.

Ver páxina web de Música en Compostela